STEP-Houtrenovatietechniek voor waterbouwwerken

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten, is specialist op het gebied van herstel, afdichting en verduurzaming van betonconstructies en vloeistofdichte voorzieningen.
Wij zijn in het bezit van het BRL 1706 certificaat voor kunsthars en glasvezelwapening verlengde/herstelde houtconstructies.
Het certificaat past goed bij onze ambities. STEP richt zich steeds op het duurzaam hergebruik en herstel van waterbouwkundige houtconstructies.

Te denken valt o.a. aan:
-Meerpalen, dukdalven ter bescherming van scheepvaart, sluizen en brugpijlers;
-Remmingwerken ter bescherming van scheepvaart, sluizen en brugpijlers;
-Walbeschoeiingen in de vorm "paal-schot" of "gesloten palenrij";
-Damwanden, steigers en sluisdeuren.
-Houten bruggen

Deze werkzaamheden worden voornamelijk voor overheden uitgevoerd zoals Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeentes. Overheden willen steeds meer "ontzorgd" worden van taken en verantwoordelijkheden. Dit houdt ook in dat de aannemer meer vrijheid heeft in keuze van toe te passen materialen en afmetingen en/of hergebruik en herstelwerkzaamheden mits het aan voorgeschreven randvoorwaarden voldoet.
Wij zijn groot voorstander van deze ontwikkelingen, waardoor het hergebruik van kwalitatief goed hout bijdraagt aan een duurzamere leefomgeving. Wij willen hiermee tevens een besparing op tropisch hardhout en de CO₂ uitstoot realiseren.
Houtconstructies in de waterbouw zijn vaak alleen aangetast op de lucht-waterlijn. Deze aantasting noemen we softrot. Toch wordt bij softrot vaak het complete bouwwerk vervangen, terwijl de plaatselijke aantasting perfect te renoveren is. Met onze nieuwste methode kunnen wij niet alleen kunstwerken constructief herstellen, maar ook de levensduur met tientallen jaren verlengen.

Houtrenovatie epoxy

Wij hebben, na een uitvoerig testtraject, een speciaal samengestelde epoxy ontwikkeld. De epoxy heeft een hoge trek- en buigsterkte en heeft tevens een zeer duurzame hechting op nat hout. Door met een team van uitvoeringsspecialisten de koppen bij elkaar te steken is het ons gelukt om voor diverse houten kunstwerken een renovatiemethode te bedenken en uit te werken. Deze techniek heet de STEP-houtrenovatietechniek.

Houtrenovatie epoxy

Duurzaam

Met de STEP-houtrenovatietechniek staan wij voor 100% achter renovatie in plaats van vervanging en geven we dan ook twintig jaar garantie op geleverd werk.
Dus kies voor de STEP-houtrenovatietechniek en denk hierbij steeds aan de drie grote voordelen:
-Economisch voordeel: ca. 50% kostenbesparing.
-Duurzame oplossing: lage CO₂ uitstoot, besparing van tropisch hardhout.
-Geen omgevingsoverlast: fiets-, vaar- en voetgangersverkeer kan gewoon doorgang vinden.